İngilizce Dersleri: Zaman Zarfları (6/6-5)
Just.. Yet.. Already - Daha şimdi.. Henüz.. Zaten.. Zaman Zarfları