Evi Örümcekler Sarmış
Örümcekler evi istila etmiş. Beyaz duvarın üzerinde onlarca örümcek avlarını bekliyor.